Grønn Byggallianse

Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 35 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for store aktive utbyggere som har til hensikt i å utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive. Nettverket ønsker å være myndighetenes sparringpartner i byggenæringen innen miljøspørsmål. Nettverket har et sekretariat som fungerer som et kompetanse- og informasjonssenter for deltagerne. Målet er at medlemmene, ved deltagelse i nettverket, vil bli de ledende på miljøsatsning i den norske byggenæringen.

Gjennom ØkoBygg programmet (1998-2002), fikk store deler av byggenæringen øynene opp for fordelene med å satse på miljøeffektivitet. Utbyggere og eiendomsforvaltere er nøkkelaktører i denne satsningen, med stor innflytelse og størst effekt av å spare ressurser og redusere miljørisiko.

Nettverket har felles fagmøter, initierer og deltar i samarbeidsprosjekter og samarbeider med andre aktører om kunnskapsformidling.

GBA er finansiert gjennom medlemsavgift. Vi er organisert med et styre og sekretariat med fire medarbeidere på deltid. GBA har 45 medlemmer, vi tar gjerne imot flere.

Styret i Grønn Byggallianse, valgt på årsmøtet 25. april 2013


Medlemskap i Grønn Byggallianse (pdf, 134 kb)
– Last ned Profilbrosjyre (pdf, 2,6 mb)
– Last ned Handlingsplan 2014 (pdf, 663 kb)

 
Medlemmer
Aberdeen Property Investors AS
Anthon B Nilsen Eiendom AS
Asker kommune
Aspelin Ramm AS
Avantor AS
Backe Prosjekt AS
Boligbyggelaget Usbl
Braathen Eiendom
Bunde Eiendom AS
DNB Næringseiendom
Entra Eiendom AS
Fabritius Eiendom AS
Ferd Eiendom AS
FG Eiendom AS
Forsvarsbygg
Fredriksborg Eiendom
HAV Eiendom AS
Höegh Eiendom AS
Kjeldsberg Eiendom
KLP Eiendom AS
Linstow AS
Mustad Eiendom AS
MøllerGruppen Eiendom
NCC Property Development AS
NEAS Teknisk Drift AS
Norwegian Property ASA
OBOS AS
Omsorgsbygg, Oslo kommune
Oslo S Utvikling AS
Oxer AS
Pecunia AS
ROM Eiendom AS
Sektor Gruppen AS
Schage Eiendom AS
Selvaag
Skanska Eiendomsutvikling AS
• Sparebank 1
Statoil
Statsbygg
Steen & Strøm ASA
Storebrand Eiendom AS
Telenor Eiendom AS
Undervisningsbygg, Oslo kommune
• Universitetet i Oslo
Veidekke Eiendom AS